historie

Børnehjælpsdagen - historien bag  

Året er 1904. Den daværende justitsminister, Peter Adler Alberti, gennemførte sin pryglelov, der kort fortalt gik ud på, at det i skolerne blev tilladt at slå eleverne. Det var selvfølgelig altid de fattige børn, der fik prygl.

Børnehjælpsdagen er en direkte protest mod den forhadte pryglelov. Det var kommunelæge Johan Carlsen der fik ideen til Børnehjælpsdagen. Formålet var, dengang som i dag, at hjælpe de dårligt stillede børn i vores samfund.

Børnehjælpsdagens historie 

Den allerførste Børnehjælpsdag fandt sted d. 6. maj 1904 i København, og siden har Børnehjælpsdagen eksisteret og fungeret som hjælpeorganisation med fokus på børn og unge i Danmark. Den idealistiske kommunelæge dr. med. Johan Carlsen stiftede sammen med en række fremtrædende personligheder Børnehjælpsdagen i protest mod en lovgivning, der ville forringe børns vilkår. Sammen dannede de Børnehjælpsdagens første hovedkomité, og grundtanken var at arrangere en storstilet indsamling til fordel for fattige og nødlidende børn. 

Verdens første Børnehjælpsdag

Ligeledes blev det op igennem 90érne klart, at de gode gamle metoder til at samle penge ind til Børnehjælpsdagens formål ikke længere kunne stå alene. Der skulle nye idéer til og ikke mindst nye menneskelige ressourcer. Således er pengeindsamlerne ikke alene på ”markedet”, der er faktisk stor konkurrence både fra sportsklubber som fra andre humanitære systemer. Yderligere blev det også tydeligt, at tiden har forandret verdenen også for de børn, som foreningen så gerne vil hjælpe.  

Den første Børnehjælpsdag blev en succes. Kendte skuespillere og kunstnere såsom Betty Nansen og Herman Bang hjalp til med at samle penge ind. Og selv kong Christian IX og prins Valdemar var på gaden for at deltage. Det blev en festdag uden lige, hvor der i alt blev indsamlet 84.476 kroner og 48 øre til Børnehjælpsdagen. Med årene blev Børnehjælpsdagen en større og større begivenhed. Et kæmpe optog bevægede sig gennem Københavns gader, og der var boder i massevis på Rådhuspladsen. Mange prominente personligheder stillede op på dagen og hjalp med indsamlingen, og gøglere stillede deres karruseller og luftgynger til rådighed.  

Idéen breder sig.

Enhver købstad med respekt for sig selv etablerede i de efterfølgende år en Børnehjælpsdag. Formålet for den enkelte Børnehjælpsdag var forskelligt fra by til by, men fælles var det dog, at det var børnene der stod i centrum. Og alle steder var der tale om et forsøg på at løfte samfundsopgaver som samfundet på daværende tidspunkter ikke selv havde råd til at klare. I Svendborg var der således behov for flere Børnehaver. Selv om ideen om en Børnehjælpsdag i Svendborg blev født i 1908 – var det først omkring 1946 at foreningen rigtig kom til sin ret. Og i 1970 blev vedtægterne formuleret som man kender dem i dag. Igennem årerne har utallige af byens borgere været impliceret i Børnehjælpsdagens arbejde med at skaffe penge til oprettelse af børnehaver i Svendborg. Det første arrangement for en Børnehjælpsdag i Svendborg blev gennemført den 23. Juni 1908. Det var et kæmpe arrangement, hvori hele byen var involveret. Alle gode kræfter var sat ind i et fælles tag for at skaffe midler til hjælp for de dårligst stillede børn i Svendborg. Dagen blev en succes, men alligevel skal vi helt hen til 1946, før vi oplever den næste Børnehjælpsdag, nu med det sigte at oprette en tiltrængt børneinstitution.

Den sidste Børnehjælpsdag i Svendborg

Den sidste Børnehjælpsdag, blev afholdt i 1985, og mon ikke mange savner disse festlige dage med hele byen på benene og utallige borgere, parate med en hjælpende hånd. Men vi må nok sige, at tiderne har forandret sig. Svendborg Kommune fik i løbet af 70´- og 80´erne etableret et stort antal institutioner.  Og Børnehjælpsdagens egne institutioner er på det seneste ikke alene overgået til selvstyre, men er i høj grad underlagt Kommunens politik på området.

Den allerførste Børnehjælpsdag fandt sted d. 6. maj 1904 i København, og siden har Børnehjælpsdagen eksisteret og fungeret som hjælpeorganisation med fokus på børn og unge i Danmark. Den idealistiske kommunelæge dr. med. Johan Carlsen stiftede sammen med en række fremtrædende personligheder Børnehjælpsdagen i protest mod en lovgivning, der ville forringe børns vilkår. Sammen dannede de Børnehjælpsdagens første hovedkomité, og grundtanken var at arrangere en storstilet indsamling til fordel for fattige og nødlidende børn. 

 

En fremtidsvision for en Ny Børnehjælpsdag i Svendborg bliver født:

"Den gamle" Børnehjælpsdagen i Svendborg oprettede i sensommeren 2006 et såkaldt fremtidsudvalg. Opgaven bestod i at  undersøge mulige scenarier for foreningens fremtid. Resultatet af disse undersøgelser blev fremlagt på det ordinære komitemøde den 29. Maj 2007 og et flertal stemte for, at fremtidsudvalget kunne arbejde videre med sine forslag, herunder for en sammenlægning af Børnehjælpsdagen i Svendborg med det landsdækkende Børnehjælpsdagen af 1904.

Men på det ekstraordinære komitemøde den 27. August 2007 blev hele forslaget nedstemt. Det efterlod de 4 initiativtagere til fremtidsudvalget med en masse energi og ønske om at gennemføre ideerne ”på egen hånd”. Nu var der alligevel brugt næsten 1 år til at udarbejde ideerne – så kunne man lige så godt prøve dem af!

Så den 16. Oktober 2007 blev Støtteforeningen den nye Børnehjælpsdag i Svendborg oprettet.

Initiativtagerne var: Per Ingemann Nielsen, Kurt Olbæk, Leo P. Rasmussen, Bjarne Kruse Madsen, Michael Mortensen, Mogens Nielsen, Stefan Harboe Andersen,  Poul Erik Andersen, Jakob Thrane og Bendt Gammeltoft-Hansen.

 

Foreningens overliggende formål:

Foreningens formål er (hvor det tidligere handlede om etablering af børnehaver) at yde økonomisk støtte til arbejdet med anbragte og omsorgssvigtede børn og unge. Et formål der i højere grad antyder tidens problematikker omkring børn.

Til at løfte opgaverne i foreningens overliggende formål oprettede man endnu et:

Foreningen andet formål er: "gennem aktiviteter afholdt bl.a. 3 pinsedag i Christiansminde i Svendborg og gennem de tilsluttede foreninger og institutioners salg af Børnehjælpsdagens lotterier m.v., at indsamle midler".

Foreningen blev yderligere etableret som en støtteforening til den landsdækkende Børnehjælpsdagen af 1904, og derved kan man her lokalt koncentrere sig om indsamling af midler, medens den større organisation kunne tage sig af det administrative og politiske arbejde.  Men samarbejdet kom aldrig rigtig i gang - og ved generalforsamlingen i 2010 enedes man (Børnehjælpsdagen af 1904 og Den Nye Børnehjælpsdag i Svendborg) at fortsætte i eget regi. Foreningen Den Nye Børnehjælpsdag i Svendborg er således helt og holdent selvstændig og bestemmer over fordelingen af de indsamlede midler. Samtidig ændres formålsparafraffen sig således, at der ikke længere er fokus på genindførsel af 3. pinsedag.