om foreningen

Historien bag: 

En fremtidsvision for en Ny Børnehjælpsdag i Svendborg bliver født:

Den "gamle" Børnehjælpsdagen i Svendborg oprettede i sensommeren 2006 et såkaldt fremtidsudvalg. Opgaven bestod i at  undersøge mulige scenarier for foreningens fremtid. Resultatet af disse undersøgelser blev fremlagt på det ordinære komitemøde den 29. Maj 2007. Et flertal stemte for, at fremtidsudvalget kunne arbejde videre med sine forslag, herunder for en sammenlægning af Børnehjælpsdagen i Svendborg med det landsdækkende Børnehjælpsdagen af 1904.

Et meget vigtigt element i fremtidsversionen for en Børnehjælpsdag i Svendborg, var ændring af formålsparagraffen. Siden starten i 1908 havde formålet for Børnehjælpsdagen i Svendborg været, at etablere Børnehaver og efterfølgende støtte disse. Denne samfundsopgave er for længst overtaget af kommunen - så blikket blev rettet mod en anden og mere nutidig vanskelig samfundsopgave - nemlig problematikken omkring anbragte og omsorgssvigtede børn og unge.

Vedtægterne tillod ikke umiddelbart en sådan ændring af formålsparagraffen - idet 9/10 af alle komitémedlemmer så skulle møde frem og godkende et sådant forslag. Dette var ikke muligt. Med dette praktiske juridiske problem i tankerne - indeholdt fremtidsversionen for en Børnehjælpsdag i Svendborg således - etableringen af en ny Børnehjælpsdag - hvor man fra starten havde vedtægter der var rettet mod anbragte og omsorgssvigtede børn og unge.

Men på det ekstraordinære komitemøde den 27. August 2007 blev hele forslaget nedstemt. Således også idéen om at ændre formålsparagraffen. Det efterlod de 4 initiativtagere til fremtidsudvalget med en masse energi og ønske om at gennemføre ideerne ”på egen hånd”. Nu var der alligevel brugt næsten 1 år til at udarbejde ideerne – så kunne man lige så godt prøve dem af!

Så den 16. Oktober 2007 blev Støtteforeningen den nye Børnehjælpsdag i Svendborg oprettet. (Navnet ændret til "Den Nye Børnehjælpsdag i Svendborg" ved generalforsamlingen 2010).

Initiativtagerne var: Per Ingemann Nielsen, Kurt Olbæk, Leo P. Rasmussen, Bjarne Kruse Madsen, Michael Mortensen, Mogens Nielsen, Stefan Harboe Andersen,  Poul Erik Andersen, Jakob Thrane og Bendt Gammeltoft-Hansen.

Foreningens overliggende formål: "er, hovedsagligt gennem afholdelse af Børnehjælpsdagens Pinsefest i Christiansminde, at tilbyde anbragte og omsorgssvigtede børn og unge en årlig tilbagevendende traditionel oplevelse".

Til at løfte opgaverne i foreningens overliggende formål oprettede man endnu et:

Foreningen andet formål er:  "at yde økonomisk støtte til arbejdet med områdets anbragte og omsorgssvigtede børn og unge, gennem indsamling af midler".

Foreningen blev oprindeligt etableret som en støtteforening til den landsdækkende Børnehjælpsdagen af 1904. Dette skulle sikre den nye forening noget økonomisk backup, specielt i starten. Men allerede ved generalforsamlingen 2010 havde foreningen opnået så meget at den kunne stå på egne ben - så både navn og vedtægter blev ændret  - så foreningens virke nu helt og holdent er begrænset til det lokale områdes anbragte børn og unge.

Hvor mange Børnehjælpsdage er der egentlig?

Forvirringen omkring hvilken Børnehjælpsdag, der egentlig er tale om er til at forstå, og forklares i nedenstående skema.

 

 

Her er en liste over de eksisterende Børnehjælpsdage:

 

 

 

 

 

Den landsdækkende Børnehjælpsdagen - som også hedder Fonden Børnehjælpsdagen af 1904. Børnehjælpsdagen har hovedkontor i København.

 

Hjemmeside: www.bhd.dk 

 

 

Den nye Børnehjælpsdag i Svendborg.

Stiftet 16. oktober 2007 af 9 initiativrige borgere fra Svendborg - heraf 6 tidligere bestyrelsesmedlemmer fra "Den gamle" Børnehjælpsdag i Svendborg.

 

Læs mere under "historie"

 

 
 

Børnehjælpsdagen i Svendborg.

 

Selv om ideen om en Børnehjælpsdag i Svendborg blev født i 1908 – var det først omkring 1946 at foreningen rigtig kom til sin ret. Og i 1970 blev vedtægterne formuleret som man kender dem i dag.Igennem årerne har utallige af byens borgere været impliceret i Børnehjælpsdagens arbejde med at skaffe penge til oprettelse af børnehaver i Svendborg. Det første arrangement for en Børnehjælpsdag i Svendborg blev gennemført den 23. Juni 1908. Det var et kæmpe arrangement, hvori hele byen var involveret. 

 

Læs mere på hjemmesiden: www.bhdsvb.dk

 

 

Børnehjælpsdagen i Odense

Børnehjælpsdagen i Odense er, ligesom den landsdækkende Børnehjælpsdagen, stiftet i 1904, men de 2 organisationer har ikke noget med hinanden at gøre. Børnehjælpsdagen i Odense har ingen hjemmeside men kan kontaktets:

Børnehjælpsdagen i Odense. c/o Anni Holleufer. Hunderupvej 78, 5230 Odense M. Tlf./Fax .