om pinsefesten

Børnehjælpsdagens Pinsefest er baseret på hjertevarmt engagement, frivillig og professionel arbejdskraft. Ideen er at man hvert år arrangerer en dejlig byfest i Christiansminde i Svendborg. Byfesten skal på en og samme tid - fortsætte en mere end 60 år gammel tradition for at der afholdes fest i Christiansminde til pinse - samtidig med at en sådan fest udvikles og tilpasses en moderne Børnehjælpsdag - hvor den overliggende mening med festen er, at give områdets anbragte børn og unge en positiv oplevelse - ved at inviterer dem til at deltage - uden at det skal koste noget.

Børnehjælpsdagens Pinsefest kunne ikke lade sig gøre uden de mange frivilliges arbejdskraft og engagement. 

Økonomien bag Børnehjælpsdagens pinsefest har i de første år udelukkende bestået af indsamlede midler, donationer og villig hjælp fra Kjærs Tivoli. I en nær fremtid er det tanken at der etableres en sponsoravis - ved navn "HumorAvisen" - der, ud over at skulle indeholde artikler og annoncer, skal blive til et tilbagevendende event i byens gader - med uddeling af HumorAvisen af såkaldte "Newsboys" - der går gennem byen og råber budskaber fra HumorAvisen ud til et (forhåbentligt) købende publikum.

Børnehjælpsdagens Pinsefest - herunder indsamling for borgerne samt aktiviteter for de anbragte børn og unge - koordineres af  Den nye Børnehjælpsdag i Svendborg og en styregruppe.